Aplikacja Android z programem
festiwalu FAMA 2014

Aplikacja generująca plansze
JPG na ekrany LCD

Symulacja hamowania:
"Auta na drodze"

Kreator zdjęcia w tle na
Facebook

Kreator nakładki na zdjęcie
Facebook

Przykładowa plansza
wykorzystana w teście
językowym